กระทรวงพาณิชย์ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตการเกษตร (ตอนที่ 1)
ReadyPlanet.com
dot
bulletโปรโมชั่นประจำเดือน
bulletสินค้าแนะนำ
bulletเข้าสู่ระบบ
bulletสมัครสมาชิก
การรับประกันสินค้า
dot
ตระกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
อีเมล์

dot
ติดตามช่อง youtube channel
หมวดสินค้า
เครื่องยนต์อเนกประสงค์
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพ่นยา
เครื่องปั่นไฟ
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
เครื่องเจาะดิน
เครื่องมือฮาร์ดแวร์
แม่แรงยกรถ
เครื่องมือการเกษตร
เครื่องหยอดเมล็ด
เอ็นตัดหญ้า กระปุกเอ็นตัดหญ้า
ใบตัด ใบเจียร
สินค้าอื่นๆ
line id @vigotech
แจ้งชำระเงิน
โปรโมชั่นประจำเดือน
clinton
กิจกรรมของบริษัท
วีดีโอการใช้งาน
รีวิวสินค้าจากลูกค้า
ข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ขนส่งเคอรี่ kerry
bulletเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่และมือโยก


เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร


กระทรวงพาณิชย์ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตการเกษตร (ตอนที่ 1) article


กระทรวงพาณิชย์ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตการเกษตร (ตอนที่ 1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรทั้ง 4 สินค้า ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยได้กำหนดการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ประเภทแทน โดยเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยจากเดิมมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 10 ล้านไร่ มีผลผลิตมากกว่า 100 ล้านตัน เป็น 16 ล้านไร่ และเพิ่มปริมาณผลผลิตกว่า 180 ล้านตัน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจาก 8 ล้านไร่ เป็น 8.5 ล้านไร่, เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพด จาก 7 ล้านไร่ เป็น 7.4 ล้านไร่ และเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จาก 4.5 ล้านไร่ เป็น 7.5 ล้านไร่

“การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว จะไปลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนา หันมาปลูกพืชไร่เศรษฐกิจทั้ง 4 ประเภทต่อไปและเชื่อว่าการเพิ่มปริมาณพื้นที่เพาะปลูกนั้น จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบอาเซียนได้อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้ในอนาคต”

ผมให้ความสนใจกับการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ซึ่งแต่งตั้งโดยคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 116/2557 โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่


1.การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)

2.การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์

3.การนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม

4.การผลิตแบบเกษตรแผนใหม่ (Modern Farming)

5.การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)


เหตุที่ให้ความสนใจเพราะยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อนี้ เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน เกิดขึ้นตามข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่เคยเสนอต่อ คสช. มาก่อน

ประเด็นที่น่าสนใจ ทำไมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงสนใจพืชทั้ง 4 ชนิด เป็นพิเศษ น่าจะเป็นเพราะว่าประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของเครื่องมือการเกษตรและโรงงานน้ำตาลใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ ที่ต้องการอ้อยเป็นวัตถุดิบ รองประธานคนหนึ่งก็เป็นลูกจ้างของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และโรงงานอาหารสัตว์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ รวมทั้งกรรมการอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโรงงานมันเส้น เป็นเจ้าของลานมัน และส่งออกมันสำปะหลัง ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีความใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ และหลายคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือสมาชิกคณะปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดังนั้น ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิด ที่ถูกกำหนดโดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ก็คือการตอบสนองความต้องการวัตถุดิบของกลุ่มพ่อค้าเหล่านี้ โดยผ่านคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน


การลดพื้นที่ปลูกข้าว 10 ล้านไร่ และเพื่อไปเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามตัวเลขที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่ายุทธศาสตร์ของพืช 4 ชนิด แต่เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรครั้งใหญ่ที่สุดของภาคเกษตรไทย หากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่ผมมีข้อสังเกต คือ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีส่วนรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือไม่ เพราะยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ ผู้ปฏิบัติที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดพื้นที่ปลูกข้าว 10 ล้านไร่ และเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สังกัด หากเกิดการผิดพลาดขึ้นมาโดยไม่สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้ หรือเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคา เกษตรกรเหล่านี้จะต้องเล่นงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ

ผมยังมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยอีกว่า การที่จะเพิ่มหรือลดพื้นที่ของกิจกรรมทางด้านการเกษตร น่าจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เหตุไฉนกระทรวงพาณิชย์จึงต้องเอาเรื่องนี้มาดำเนินการเอง เพราะสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่นี้ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพี่น้องเกษตรกรโดยตรง กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทและหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างไรจึงได้ทำงานโดยเฉพาะด้านนโยบายการเกษตรที่เป็นการล้ำเส้นเกินขอบเขตหน้าที่ของตัวเอง ซึ่งเป็นไปตามที่ผมเคยพูดไว้ว่า “กระทรวงพาณิชย์ พ่อค้าคิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำ เกษตรกรเจ๊ง”

ผมจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องไป

cr.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ข่าวเกษตร

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงพันธุ์ใหม่หวานอร่อย
พริกยักษ์เชียงใหม่ article
นักเรียนกระบี่ต้านภัยแล้งการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ใช้น้ำน้อย
สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 ขึ้นห้างกลางกรุง article
ปลูกมะระหวานไม่ยาก
กะหล่ำปลี - เรื่องน่ารู้ article
ดีปลากั้ง - เรื่องน่ารู้ article
“ชมพู่เพชรนางฟ้า” รสชาติหวานอร่อย ผลดกทั้งปี article
ว่านเอ็นเหลือง - เรื่องน่ารู้
ผักหนาม - เรื่องน่ารู้
ต้นจิกน้ำ - เรื่องน่ารู้
ดีปลี มีถิ่นกำเนิดที่มหาสมุทรอินเดีย
มะเกี๋ยง ผลไม้พื้นเมืองภาคเหนือ article
ประโยชน์ของฝรั่ง article
ต้นหอมญี่ปุ่นสมุนไพรต่างแดนที่น่าสนใจ article
ผักแปมสมุนไพรมากคุณประโยชน์ article
ราคายางแผ่นขยับขึ้นแน่นอน คาดการณ์ที่ 60บาท ก่อนสิ้นปี
ชาวสวนยางบุก รัฐบาลอัด6พันล้าน สิ้นปีดันราคายาง กก. 60บาท
สวนยางใกล้ตาย นัดบุกกรุงหลังปีใหม่ จี้รัฐแก้ราคายางตกต่ำ article
กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานใหญ่ "วันดินโลก 5 ธันวาคม และ ปีดินสากล ปี 2558" article
‘Grand Openning’ ผลักดันตลาดเกษตรกร ขายสินค้าคุณภาพและปลอดภัย article
เกษตรกรอุตรดิตถ์ แห่ร่วมตลาดเกษตร ซื้อ-ขายสินค้าคุณภาพ article
วันดินโลกเฉลิมพระเกียรติในหลวง จัดยิ่งใหญ่ 5ธันวา article
กระทรวงเกษตรฯเร่งเครื่อง ช่วยเหลือวิกฤติแล้ง เพิ่มรายได้ชาวนา article
รมว.เกษตรฯ ทุ่มแสนล้านช่วยเกษตรกร ปรับโครงสร้าง-จัดโซนนิ่ง
ชาวเกษตรกรสุโขทัย เขียนจดหมายถึง'ประยุทธ์' ไม่เอาร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ article
ม็อบยางบุกทำเนียบ ช่วยเร่งแก้ปัญหายางราคาตก แนะออกตั๋วแลกเงิน
ราคาข้าวนาปี ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ราคาลด สศก.ชี้เพราะผลผลิตล้นตลาด article
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ามาตรการเร่งด่วนช่วยชาวสวนยาง article
ควายไทยใกล้สูญพันธุ์ 'ปีติพงศ์'เต้น ชงแผนครม.-กำชับห้ามส่งออก article
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลุยแก้ปัญหาราคายางพารา เชื่อเพิ่มขึ้นถึง60บาทต่อกิโล article
‘กษ.-อัยการสูงสุด’ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เร่งแก้หนี้เกษตรกร article
กระทรวงเกษตรฯ ผลักดันพรบ.ยางเข้าสนช. กล่าวเป็นเครื่อมมือแก้ไขปัญหาทั้งระบบ article
ราคาข้าว คาดการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง สศก.แจงสาเหตุทั้งไทย-เวียดนามสต๊อกล้น article
อธิบดีกรมชลประทาน ทุ่มเงิน 2,400 ล้านบาท จ้างชาวนาทำงานช่วงหน้าแล้ง article
ราคาสินค้าเกษตร 29 ตุลาคม 2557 article
ตลาดนัดเกษตร "ปีติพงศ์" ผุดไอเดียหวังลดช่องว่างพ่อค้าคนกลาง article
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกษตร อัดฉีดเงิน 4000 พันล้าน มุ่งพัฒนาสหกรณ์รับมือ AEC article
นายกฯสั่งจัด Zoning (การจัดระเบียบพื้นที่) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ช่วยแก้ปัญหาชาติอย่างยั่งยืน article
การเกษตรแบบครัวเรือน รมต.เกษตร ส่งเสริมและสนับสนุน articleCopyright 2020 S.P. HARDWARE IMPORT EXPORT Co.,Ltd. All rights reserved.