จันทบุรี เดินหน้าเมืองเกษตรสีเขียว ตั้งเป้าเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อน
ReadyPlanet.com
dot
bulletโปรโมชั่น
bulletเข้าสู่ระบบ
bulletสมัครสมาชิก
การรับประกันสินค้า
dot
ตระกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
อีเมล์

dot
หมวดสินค้า
เครื่องยนต์อเนกประสงค์
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพ่นยา
เครื่องปั่นไฟ
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
เครื่องเจาะดิน
เครื่องมือฮาร์ดแวร์
แม่แรงยกรถ
เครื่องหยอดเมล็ด
เอ็นตัดหญ้า กระปุกเอ็นตัดหญ้า
สินค้าอื่นๆ
line id @vigotech
แจ้งชำระเงิน
โปรโมชั่นประจำเดือน
clinton
กิจกรรมของบริษัท
วีดีโอการใช้งาน
รีวิวสินค้าจากลูกค้า
ข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ขนส่งเคอรี่ kerry
bulletเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่และมือโยก


เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร


จันทบุรี เดินหน้าเมืองเกษตรสีเขียว ตั้งเป้าเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อน article

จังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ใน  6 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  นายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในลำดับต้น ๆ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยจังหวัดจันทบุรี เป็น 1 ใน 6 จังหวัดเป้าหมายของโครงการที่เน้นไปในเรื่องของ ผลไม้เมืองร้อนและการเลี้ยงกุ้ง เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับประเทศ   

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดจันทบุรีด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557-2561 มีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 2,200 ราย โดยในปีแรกจะดำเนินการในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าใหม่ ขลุง นายายอาม เมือง และแหลมสิงห์ ส่วนปีต่อไปก็จะขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมที่สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีดำเนินการนั้น แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน 2. ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในสวนของเกษตรกร 3. ส่งเสริมการเก็บวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 4. ติดตามผลการดำเนินงาน 

นายปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เริ่มการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมาหลายรุ่น พบว่าเกษตรกรร้อยละ 80 ให้ความสนใจกับโครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นอย่างดี มีการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปผลิตปุ๋ยใช้เอง มีการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินมากขึ้น 

 ...ซึ่งเชื่อมั่นว่าเมื่อเกษตรกรยอมรับแนวทางเมืองเกษตรสีเขียวและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังจะสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภค ราคาสินค้าก็จะดีขึ้น เกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย ...ที่สำคัญจะสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรีในฐานะเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีมีเกษตรกรรายหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ นายคำนึง ชนะสิทธิ์ อาศัยอยู่ที่ 6/1 หมู่ 12 บ้านชำปลาไหล 

ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เปลี่ยนพื้นที่ 30 ไร่ มาทำเกษตรอินทรีย์ 100% เดิมทำสวนไม้ผล ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ตั้งแต่ปี  2530 โดยมุ่งแต่จะให้ได้ผลผลิตมาก ๆ ใช้สารเคมีอย่างเต็มที่  กระทั่งในปี 2535 บริษัทนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร ได้พาลูกค้าไปดูโรงงานผลิตที่ประเทศจีน ผู้ใหญ่คำนึง ก็ร่วมเดินทางไปด้วย และมีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่จีนด้วยทำให้ได้เห็นว่าเกษตรกรจีนไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชเลย ทั้งที่จีนผลิตปุ๋ยและยาเคมีได้เอง ใช้เพียงปุ๋ยหมักที่ทำจากฟางข้าว มูลวัว ส่าเหล้า และผลไม้หมัก ใส่ในสวนที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งลิ้นจี่ แอปเปิล กาแฟ หลังจากกลับมาก็หยุดการใช้เคมีทุกอย่าง โดยเริ่มทดลองจำนวน 1 ไร่ในปีแรกของการเริ่มต้น ปรากฏว่าต้นทุเรียนแสดงอาการขาดธาตุอาหารเหลืองทั้งต้น จึงตั้งใจว่าจะใส่ปุ๋ยหมักบำรุงต้น ด้วยความบังเอิญที่ทำกระสอบปุ๋ยหมักแตกใต้โคนต้นทุเรียน เวลาผ่านไปสังเกตเห็นทุเรียนต้นนั้นงามดีกว่าต้นอื่น ๆ ทำให้เกิดกำลังใจมุมานะขึ้น กระทั่งประสบความสำเร็จในปี 2538 ผู้ใหญ่คำนึงสรุปให้ฟังว่า ปุ๋ยเคมีสูตรไหนก็สู้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสมบูรณ์ไม่ได้ เป็นปุ๋ยที่ไม่แรงแต่ทำให้ต้นไม้มีผลผลิตที่ยาวนาน ถ้าเราดูแลดินให้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ ต้นจะแข็งแรง ไม่มีโรคแมลงมากวน 

ทุกวันนี้รายได้ของสวนไม้ผลผสมผสานสมุนไพร ในพื้นที่ 30 ไร่ มีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับสวนที่ใช้สารเคมี แต่ต้นทุนถูกกว่าสวนที่ใช้สารเคมีมากกว่าครึ่ง เพราะไม่ต้องลงทุนค่ายาเคมี รวมทั้งทุ่นราคาค่าแรงงานฉีดพ่นสารเคมี ผลผลิตก็มีราคาขายสูงกว่าปกติ แต่คุณภาพผลผลิตดีกว่ามาก ทุเรียนที่ปลูกในสวนอินทรีย์เมื่อเทียบกับแปลงที่ใช้เคมีพบว่ามีผิวสวย หนามสวย น้ำหนักดี เมื่อสุกได้ที่เนื้อทุเรียนจะมีสีเหลือง หวาน กรอบนุ่ม เนื้อเหนียว สุกทั่วถึงพร้อมกันทุกพู สำหรับผลผลิต 1 ตัน จะสังเกตว่าพบหนอนชอนเปลือกทำลายผลผลิตเพียง 10 กก. เท่านั้น ซึ่งหากเทียบกับสวนที่ใช้ยาฆ่าแมลงที่กลับพบว่าถูกทำลายมากกว่า คือผลผลิตเสียหายมากถึง 200 กก. สำหรับลองกองในสวนที่ปลูกในระบบอินทรีย์ จะมีรสหวาน กลมกล่อม ผลไม่แตก นอกจากรายได้ที่ได้จากการขายผลไม้แล้ว เกษตรกรยังมีรายได้เสริมจากการขายพืชสมุนไพรสดอีกด้วย  

การปลูกไม้ผลผสมผสานของผู้ใหญ่คำนึงได้แนวคิดเรื่อง “ครอบครัวผลไม้” ซึ่งสังคมพืชก็เหมือนสังคมมนุษย์ที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นในสวนผลไม้จะเห็นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดปลูกใต้โคนต้น มีทั้ง กระวาน  หน่อแดง ว่านสาวหลง เตยหอม ขมิ้น ขมิ้นอ้อย ตะไคร้หอม ซึ่งมีประโยชน์ในการไล่แมลง เพิ่มอินทรียวัตถุใต้ต้น ควบคุมความชื้นในดิน สมุนไพรเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันโรคไฟท๊อปโทร่าได้ผลถึง 80% 

ผู้ใหญ่คำนึง ฝากข้อคิดให้ผู้มีใจมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่า การทำเกษตรอินทรีย์ทำได้จริงเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาแล้ว ทำแล้วดีจริงหรือไม่ ต้องลองทำดูเอา ซึ่งการลงทุนทำนี้ต้องลงทุนด้วยหัวใจ ที่มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ได้ผลระยะยาว.

cr. http://www.dailynews.co.th/

 

TAG :

เครื่องมือเกษตร เครื่องมือการเกษตร เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ บ้านและสวน ปั้มน้ำ เครื่องปั่นไฟ เครื่องยนต์เอนกประสงค์

 
ข่าวเกษตรน่ารู้

เทคนิคการปลูกและวิธีเพาะพันธุ์ผักหวานป่า ให้เจริญงอกงาม
การปลูกไผ่ตง พืชอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ เป็นที่ต้องการของตลาด
วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ
วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยพืชสด
การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิธีทำ สารกำจัดศัตรูพืช น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)
วิธีทำ สมุนไพรขับไล่แมลง แบบต่างๆ
การเลี้ยงกบ เพื่อเลี้ยงชีพ และ การเตรียมบ่อพัก
6 ขั้นตอน การทำนาข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ขั้นตอนวิธีทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ การใช้ประโยชน์
ขั้นตอนการทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง
ขั้นตอนวิธีทำ การเผาถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในครัวเรือน
น้ำสกัดชีวภาพ คืออะไร และการทำน้ำสกัดชีวภาพ แบบต่างๆ
งานเกษตรแฟร์ 2563 นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน
เกษตรกรจังหวัดพะเยา "ปลูกแตงโม" บนเนื้อที่ 13 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 300,000
เกษตรกร จ.ราชบุรี จับกลุ่มปลูกองุ่นไร้เมล็ด เชิญชวนชิมสดจากไร่
เห็ดมิลค์กี้ พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้เสริม กก. ละ 1,000 บาท เพาะง่ายรายได้ดี
งานเกษตรแฟร์ 2562
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
งานเกษตรแฟร์ 2561 กับแนวคิดร่วมกันก้าวไป วันที่ 26 ม.ค. - 3 ก.พ article
คึกคักสุดๆ!! ชมชิมช้อป ทุเรียน มังคุด ชั้นหนึ่ง เมืองจันท์
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม ดีกว่าถั่วเหลือง
ปลูกเมลอนขายในโซเชียล ขายดีจนต้องจองล่วงหน้า!
เทปน้ำหยด นวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกร
[อบรมฟรี] สวนเกษตรดาดฟ้าหลักสี่อบรมฟรี ปลูกผักปลอดสารพิษ
เทคนิคการปลูกพืชคลุมดิน
Review ตลับเอ็นตัดหญ้า จากการใช้งานจริง by Alcidini Winery ไร่ไวน์อัลซิดินี่
งาน Organic & Natural Expo 2015
เห็ดโต่งฝน เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน
ผักบุ้งแก้ว 2 ไร่ เก็บขายได้วันละพัน article
เยี่ยมไร่เมล่อนกำแพงแสน ดูเทคนิคการผลิตเมล่อนให้หวานอร่อย
เกษตรกรเมืองโอ่งเพาะเห็ดหูหนูขาย สร้างรายได้กว่าหมื่นบาทต่อวัน article
เทคนิคการปลูกแตงไทยแบบง่ายๆ article
มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์ เปรี้ยวอย่างมีสีสันเพิ่มมูลค่าอาหารให้ดูไฮโซ article
ชมพู่ทับทิมจันท์....สวนดังของราชบุรี ชมพู่คุณภาพส่งจีน article
เยี่ยมสวนฝรั่ง..มืออาชีพที่บ้านแพ้วเงินล้านจากฝรั่งทำไม่ยาก article
กล้วยตัดใบแหล่งใหญ่ของประเทศ พื้นที่ปลูกนับ 10,000 ไร่ ก้าวไกลสู่ตลาดโลก article
ปลูกข่าเหลือง พืชเศรษฐกิจทำเงินที่น่าลงทุน ปลูกง่าย รายได้ดี 5-8 หมื่นบาท/ไร่ article
พังกาลอดฟาร์ม...พลิกฟื้นชาวสวนยาง ด้วยธุรกิจนกกระทาผลิต 80,000 ตัว/เดือน article
วิธีปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัด พืชมากคุณประโยชน์ article
วิธีการปลูกผักบุ้งจีน ผักแคลเซียมสูง ปลูกง่ายเจริญเติบโตไว article
วิธีการปลูกผักชี ผักที่ปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
วิธีปลูกข้าวโพดสีม่วง ปลูกง่าย รายได้ดี article
ปลูกผักคะน้าเกษตรอินทรีย์ ขายดี ราคาดี ไม่มีคู่แข่ง article
ขนุนทวาย พันธุ์ปิยะมาดา เปลือกบางยางน้อย ให้ผลดก article
เพาะพันธุ์สับปะรดสี ใช้พื้นที่น้อย รายได้ดี ปลูกง่าย รายได้หลักหมื่น article
กุ้งก้ามแดง สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในนาข้าว กก.ละ 400-500 บาท อาชีพพลิกฟื้นฐานะของชาวนาไทย article
มาริสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
การปลูกมะม่วงในวงบ่อปลูกไม่ยาก ให้ผลผลิตดี article
‘สาคู’พืชเศรษฐกิจช่องทางรวยของภาคใต้ article
เกษตรในเมือง....ปลูกผักบนดาดฟ้าอาคารสำนักงานแบบ DIY article
การปลูกพริก และประโยชน์ของพริก article
เทคนิคการปลูกมะละกอ 8ไร่ 2.5แสน ในช่วงเวลา 2 เดือน article
เทคนิคการปลูกผักในร่ม ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ article
โรคผลเน่าของแคนตาลูป article
ทำไมบางคนใช้ยาแล้วได้ผล บางคนไม่ได้ผล ทั้งที่มันเป็นยาตัวเดียวกัน ?? article
การปลูกผักหลังน้ำท่วม article
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท article
วิธีพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
สับปะรดแปรรูป สามร้อยยอดเพิ่มมูลค่าสับปะรดไทย ครองแชมป์ตลาดสากล
ปลูกตะไคร้ ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 50 ตัน article
เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว เพิ่มปริมาณกิ่งพันธุ์สูงสุด ด้วยกิ่งติดใบเพียงใบเดียว article
เผือกหอม พืชหลังนา สร้างรายได้งามของคนบ้านหมอ สระบุรี article
ปลูกแตงกวา ระบบน้ำหยด ที่ไร่ “ศุภโชค หินเบี้ย” จ.เพชรบูรณ์ article
อะโวคาโด...พืชเศรษฐกิจนอกสายตา ตลาดต้องการสูง ราคาแพง 50-60 บาท/กก. article
พลิกดินอีสานปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หนองบัวลำภู ของเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ article
สวนกายกานต์ ….ปลูกตะไคร้กว่า 100 ไร่ ป้อนตลาดครบวงจร ทั้งกินสด ส่งโรงงาน ส่งออก อาทิตย์ละ 10 ตัน article
เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ ของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ที่พิจิตร article
ลูกหม่อน อีกหนึ่งพืชเพื่อสุขภาพกระแสแรง article
เห็ดแครง…เห็ดเศรษฐกิจมาแรง ราคาแพง 150-200 บาท/กก. ตลาดต้องการสูง article
แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 7 จังหวัด article
เกษตรกร กำแพงแสน ปลูกกระชายส่งขาย สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี article
มะนาวแป้นพิจิตร เน้นทำนอกฤดู ขายช่วงแพง ฟันกำไร article
ปลูกมะละกอ ส่งมะละกอป้อนตลาดวันละ 20 ตัน article
ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์100 ไร่ ผลผลิตกว่า 1,500 ตัน article
ปลูกแก้วมังกร 1,500 ไร่ สร้างรายได้มหาศาล
เยี่ยมสวนมะกรูด ผลิตใบมะกรูดคุณภาพป้อนตลาดส่งนอก
หน่อไม้ฝรั่งส่งญี่ปุ่น ทำเงินสะพัด พลิกฐานะชั่วข้ามปี article
กุยช่าย พืชทำเงินของคนเมืองโอ่ง
ต้นเหตุของดินเสื่อม article
ปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ช่วยรักษาหน้าดินและสิ่งแวดล้อม article
จะลงทุนภาคการเกษตรอย่างไร ? ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC article
ราคาผัก ผลไม้กำหนดจากอะไร…ทำไมราคาจากสวนจึงต่างจากราคาตลาดมาก article
มาริสสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
เทคนิคผลิตเมล่อนเกรดพรีเมี่ยม ส่งแม็คโครสัปดาห์ละ 2 ตัน article
เยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมส่งนอก 60 ไร่ สร้างอาชีพยั่งยืนนานกว่า 20 ปี article
ปลูกแตงกวาไร่เดียว ฟันเงินกว่า 70,000 ลงทุนแค่ 13,000 article
ปลูกดอกสลิดสร้างรายได้ช่วงหน้าหนาวราคาพุ่ง กก. 120-130 บาท article
เทคนิคเพาะเห็ดนางฟ้าขายช่วงราคาแพง จากสมบูรณ์ฟาร์ม จ.ขอนแก่น article
มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต article
โกลบอล ออร์แกนิคส์ ส่งมะละกอป้อนห้างวันละกว่า 10 ตัน article
ธ.ก.ส ปล่อยกู้ 10,000 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรแก้หนี้นอกระบบ article
พริกไทย..พืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้นับล้าน ที่สุโขทัย article
วิเคราะห์ตลาดมะละกอสุกก่อนลงทุน article
มาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ article
เยือนแหล่งปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ นับ 1,000 ไร่ article
ขนุน...พืชทำเงินของชาว จ.ระยอง ส่งออกต่างประเทศ article
มารู้จักกับโรคทางดิน(โรคเหี่ยว โรคเน่า) กันค่ะ article
พุทราสามรส… พืชทำเงินที่หลายคนมองข้าม ทำเงินปีละ 1.5-2 ล้านบาท article
เกล็ดความรู้เรื่องพลาสติกคลุมแปลง
เจาะเทคนิคการปลูกผักหวาน ทำรายได้นับร้อยล้านบาท article
ชาวสวนมะนาว มะกรูด...กับเรื่องที่น่ากังวล article
เมล่อน 6 ไร่ ลงทุนแสนกว่า แต่ทำเงินร่วม 7 แสนบาท article
การเพาะเมล็ดพริก article
เทคนิคปลูกมะระทำเงิน 12 ไร่ โกยรายได้เกือบ 8 แสน article
เตรียมรับมือฤดูฝน โรคกิ่งและผลเน่าในแก้วมังกร article
บทบาท-หน้าที่และอาการขาดธาตุอาหาร article
ชาวสวนสุพรรณบุรีปลูกคื่นช่าย 7 ไร่ ฟันเงินล้าน ราคาพุ่ง กก.ละ 100 กว่าบาท article
มาทำความรู้จักกับปุ๋ยเคมีกันดีกว่า article
เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู ที่วังทับไทร article
ปุ๋ยเคมีทำให้ดินเสียจริงหรือ ?? article
ใส่ปุ๋ยอย่างไรให้พืชได้ประโยชน์สูงสุด
สวนวาสนาผลิตเมล่อนคุณภาพแบรนด์ “ ฟาร์มเฟรช ” article
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียในการกำจัดศัตรูพืช article
ฝรั่งแป้นยอดแดงป้อนตลาด ราคาดีไม่มีตก article
มะเขือพวง...พืชผักมากสรรพคุณ article
มารู้จักกับสารน้ำมันในการกำจัดศัตรูพืชกัน article
การปลูกมะกรูดระยะชิด ของ ชมรมผู้ปลูกมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า article
ฟักทองแหล่งใหญ่ของประเทศ สร้างรายได้ต่อปีกว่า 100 ล้านบาท article
เห็ดโคนน้อย เห็ดอร่อย ทำเงินงามของชาวเหนือ
ไวรัสระบาดรุนแรง
ดอกขจร/ดอกสลิด…พืชผักที่กำลังได้รับความสนใจ article
มารู้จักมะละกอ จีเอ็มโอ GMO กันหน่อยดีกว่า
เกษตรกรดีเด่น ปี 2557 article
การปลูกมะนาวติดผลดก...ปลูกในโอ่ง article
เคล็ดลับง่ายๆ ของ เกษตรกรกาฬสินธุ์ ปลูกกล้วยหอมทอง ปลอดสาร
ปลูกอย่างไร... มีกล้วยน้ำว้าขายตลอดปี article
เปิดตลาดนัดข้าวช่วยเกษตรกร article
คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่และมือโยก วีโกเทค
ทิศทางข้าวไทย ภายใต้นโยบายรับจำนำ
นวัตกรรมปลูกข้าวนาโยน แก้ปัญหาข้าววัชพืช เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประหยัดเมล็ด
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณภาพ โดยวิธีการคัดมาจากข้าวกล้อง
ทำปุ๋ยยูเรียจากมูลสัตว์ ซากพืช และสารพัดสูตรเด็ดเร่งรวย
ตัดชำไม้ดอกไม้ประดับ รายได้ดีมีอนาคต
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ ในการใช้สารเคมีกำจัดโรค-แมลง
เคล็ดลับการดูแลรักษาเครื่องตัดหญ้า article
การเลือกซื้อเครื่องพ่นยาประเภทต่างๆ article
แนวทางวิจัยเกษตรของชาติ articleCopyright 2020 S.P. HARDWARE IMPORT EXPORT Co.,Ltd. All rights reserved.