การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ReadyPlanet.com
dot
bulletโปรโมชั่น
bulletเข้าสู่ระบบ
bulletสมัครสมาชิก
การรับประกันสินค้า
dot
ตระกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
อีเมล์

dot
หมวดสินค้า
เครื่องยนต์อเนกประสงค์
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพ่นยา
เครื่องปั่นไฟ
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
เครื่องเจาะดิน
เครื่องมือฮาร์ดแวร์
แม่แรงยกรถ
เอ็นตัดหญ้า กระปุกเอ็นตัดหญ้า
สินค้าอื่นๆ
line id @vigotech
แจ้งชำระเงิน
โปรโมชั่นประจำเดือน
clinton
กิจกรรมของบริษัท
วีดีโอการใช้งาน
รีวิวสินค้าจากลูกค้า
ข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ขนส่งเคอรี่ kerry
bulletเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่และมือโยก


เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร


การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้พยายาม แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะจากการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ ป่าไม้มี จำนวนลดลงเนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่า จนเกิดภาวะภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผลิตผลทางเกษตรกรรม เมื่อได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว จนสามารถพลิกฟื้น คืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ ทำให้มีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้น จึงได้นำความรู้ ความสำเร็จของตนที่ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดให้คนในชุมชนนำไปปฏิบัติ จนทำให้ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อมา

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปราชญ์ชาวบ้าน มี วิธีการถ่ายทอดทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เพื่อให้แนวคิด และปลูกจิตสำนึก แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้ เห็นคุณค่าของพื้นดิน พื้นน้ำ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม ทั้งของตนเองและท้องถิ่นของตน จึงต้องช่วยกันรักษา ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศให้สมดุล อย่างยั่งยืนสืบไป โดยสรุปองค์ความรู้แยก ตามประเภทดังนี้


การอนุรักษ์น้ำ

การทำระเบิดน้ำลึก

วัสดุอุปกรณ์

1. ดิน 1 ใบ 

2. ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ 

3. ปีบ 

4. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 

5. กากน้ำตาล

6. น้ำ

7. กระสอบป่าน 

ขั้นตอนวิธีทำ

1. นำดินและปุ๋ยมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

2. ใช้น้ำ 100 ลิตร กากน้ำตาล 10 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์ 20 ซีซี มาผสมกัน 

3. นำน้ำที่ผสมได้มารดดินที่เตรียมไว้ให้ได้ความชื้นประมาณ 50%

4. จากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 ซม. นำไปวางไว้ในร่มแล้วคลุมด้วยกระสอบป่านหรืออุปกรณ์ที่ระบายอากาศได้ดี ห้ามใช้พลาสติก เนื่องจากพลาสติกมีความร้อนสูงจะทำให้ระเบิดเน่าเสียได้ง่าย และทิ้งไว้ 5-7 วัน จึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

การใช้ประโยชน์

1. นำไปใส่แหล่งน้ำ 1 ลูก ต่อ 1 ตารางเมตร ใส่ทุกๆ 7-10 วัน เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียให้มี สภาพดีขึ้น และเป็นอาหารปลาและพืชในน้ำ

2. นำไปทุบให้ละเอียด เพื่อเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้การอนุรักษ์ดิน

หากดินขาดความอุดมสมบูรณ์จะมีผลทำให้พืชไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไม่ สมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งอาจมีผลมาจากการที่ธาตุอาหารในดินลงลง ไม่มีการเติมอินทรียวัตถุในดินดินที่มี อากาศไหลเวียน ไม่ดี ทำให้ธาตุอาหารสำคัญสูญเสียไป การชะล้างดินจากน้ำที่มีปริมาณมากๆ ธาตุ อาหารจะถูกดึงไปลึก รากพืชไม่สามารถหยั่งลงไปถึง การพังทลายของหน้าดิน การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี เมื่อใช้ไปนานๆ สภาพดินเป็นกรด โครงสร้างดินแข็งจนทำให้สิ่งมีชีวิตในดินตาย จึงต้องมีการปรับปรุง บำรุงดิน โดยมีวิธีต่างๆ ดังนี้ 

1. การฟื้นฟูและปรับปรุงดินเพื่อสร้างดินให้ดี เป็นการสร้างให้ดินมีชีวิต ทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการฟื้นฟูดิน ด้วยการการพักดิน เพื่อดูแลคุณภาพดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน ด้วยพัก การเพาะปลูก ปล่อยให้วัชพืชต่างๆ ขึ้น ดินจะได้รับการฟื้นตัวจนเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ และด้วยการงด การเผาเศษพืช ใบไม้ ใบหญ้า รวมทั้งฟางข้าวและตอซังเพราะ ธาตุอาหารที่อยู่ในเศษพืชทุกชนิดถูกทำลาย ไป และดินแข็งกระด้าง ทำให้จุลินทรีย์และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน ถูกทำลายไป ทำให้ดินขาดความ สมบูรณ์ ทำให้อินทรียวัตถุ ถูกทำลายไป ไม่มีอินทรียวัตถุปกคลุมดิน ดินจึงเก็บน้ำไม่อยู่

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการปรับปรุงเพื่อสร้างดินให้ดี มีหลายวิธี ดังนี้

1) เตรียมแปลงหรือหลุมแล้วคลุกด้วยปุ๋ยหมักให้เข้ากับดิน รดด้วยน้ำหมักชีวภาพ ให้ชุ่ม (ใช้น้ำหมัก 3 ช้อนโต๊ะ ผสมกากน้ำตาล 3 ช้อนโต๊ะและน้ำเปล่าหรือน้ำซาวข้าว หรือน้ำแช่ถั่ว 20 ลิตร) แล้วคลุมด้วยฟางหรือใบไม้ใบหญ้า ทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2สัปดาห์ จึงค่อยปลูกพืชลงไป 

2) ก. ขุดแปลงหรือหลุมให้ลึก 30 – 50 เซนติเมตร ความกว้างและยาวตามความต้องการ 

ข. ใส่เศษฟางหรือเศษใบไม้ใบหญ้า หรือเศษขยะ ลงไปให้เต็ม โรยปุ๋ยหมักบางๆรดด้วยน้ำหมักชีวภาพให้ทั่ว อัตราส่วนเช่นเดียวกับข้อ ก. 

ค. เกลี่ยหน้าดินกลบที่แปลงหรือหลุมหนา 20 – 30 เซนติเมตรแล้วผสมปุ๋ยหมักคลุกเคล้า ให้เข้ากับดิน 

ง. รดด้วยน้ำหมักชีวภาพให้ชุ่ม อัตราส่วนเช่นเดียวกับวิธีที่ 1 คลุมด้วยฟางหรือเศษไม้ ใบหญ้า ทิ้งไว้ 1 - 2 สัปดาห์แล้วจึงปลูกพืช 

3) คลุมพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชด้วยพืชตระกูลถั่วใบไม้ใบหญ้าและฟาง หนา 30 - 50 เซนติเมตร รดด้วยน้ำหมักชีวภาพให้ทั่ว (อัตราส่วนเช่นเดียวกับข้อ 1)ปล่อยให้เน่าเปื่อยย่อยสลายตามธรรมชาติ แล้วจึงปลูกพืชลงไป 

4) การสร้างดินให้ดีในพื้นที่นา หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 1 หว่านปุ๋ยหมักในพื้นที่นา 50 – 200 กิโลกรัมต่อไร่แล้วไถกลบ 

ขั้นตอนที่ 2 หว่านพืชตระกูลถั่ว 2-5 กิโลกรัม ต่อไร่แล้วคราดกลบ 

ขั้นตอนที่ 3 คลุมด้วยฟาง แกลบ คายข้าว เศษไม้ใบหญ้าหรือวัตถุอินทรีย์อื่นๆเท่าที่จะหาได้ 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อถึงฤดูทำนาก็หว่าน ไถ ปัก ดำ ตามปกติ 

5) การทำก้อนระเบิดน้ำใสดังโหว่ะ 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. จุลินทรีย์ 1 ลิตร

2. กากน้ำตาล 1 ลิตร 

3. น้ำซาวข้าว 1.5 ลิตร

4. ฮอร์โมนผลไม้ 1.5 ลิตร 

5. รกหมู 1.5 ลิตร 

6. น้ำเศษอาหารหมัก 4-5 กิโลกรัม 

7. แมกนีเซียม 25 กิโลกรัม

8. รำละเอียด 40 กิโลกรัม 

ขั้นตอนวิธีทำ

นำส่วนผสมต่างๆ สิ่งที่เป็นน้ำทุกอย่างมารวมกันให้ได้น้ำประมาณ 10 ลิตร แล้วนำมา ผสมน้ำสะอาด 10 ลิตร ร 40 กก. แมกนีเซียม 25 กก. ผสมให้เข้ากันจนเหนียวพอที่จะเป็นเป็นก้อนได้ ปั้นเป็นก้อนกลมๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 ซม. หรือทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบอิฐมอญหรืออิฐ แดงก็ได้

วิธีใช้

1-2 ต้น ต่อไร่ ต่อปี 

การใช้ประโยชน์

1. ปรับปรุงบำรุงดิน 

2. ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

3. ทำให้ดินร่วนซุย เก็บความชุ่มชื้นได้ดี


2. การใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เมื่อฝนตกปริมาณมากๆ น้ำจะชะเอาดิน ตะกอนจากหน้าดินมาปะทะไว้ตามลำต้นและแขนงของต้นแฝก ที่รวมกันเป็นกอแน่นสูงประมาณ 100 - 150 เซนติเมตรก็จะทำให้ไหลช้าลง น้ำส่วนใหญ่ก็จะชุ่มลงไปในดินด้วย สามารถป้องกันการพังทลาย ของดินได้ เพราะมีรากที่ยึดดินได้ลึกประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร


ประโยชน์ที่ได้จากแฝกในทางเกษตร 

1. อนุรักษ์ดินและความชื้นของดินได้เป็นอย่างดี 

2. ป้องกันฝั่งหรือตลิ่งแม่น้ำลำคลองมิให้ถูกเซาะได้ง่าย 

3. ปลูกข้างถนน คอสะพาน แนวกั้นคลองส่งน้ำชลประทาน ป้องกันมิให้ดินถูกกัดเซาะหรือพังทลายลงมา 

4. ช่วยกรองน้ำฝนที่ชะลงมาโดยกักเอาดินตะกอนไว้ทำให้น้ำไหลช้าลงและชุ่มลงในดิน


การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ป่าสามอย่างประโยชน์สื่อย่าง

วัสดุอุปกรณ์

เลือกพื้นที่ป่าธรรมชาติ สวนหลังบ้าน แปลงเกษตรผสมผสาน หรือ เกษตรแบบป่า (วนเกษตร) เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการศึกษา

วิธีทำขั้นตอน

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำแนกชนิดของต้นไม้ และจัดลำดับตามชั้น ความสูง ซึ่งจะประกอบด้วย ป่าชั้นสูง ป่าชั้นกลาง และป่าชั้นล่าง (ไม้ชั้นสูง ไม้ชั้นกลาง ไม้เตี้ยไม้เรี่ยดิน และไม้หัวใต้ดิน) เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบธรรมชาติ และเพื่อนำระบบดังกล่าวมาวางแผนใน การผลิตเพื่อให้ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ และมีความร่มเย็น ดังนั้นพื้นที่เพียง 1 ไร่ อาจ สามารถปลูกพืชหลักชนิดละ 100 ต้น ได้มากกว่า 10 ชนิด หรือ 1,000 ต้น ซึ่งจะใช้พ้นที่น้อยกว่าการ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาก ทั้งยังเน้นการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ ที่มีการหมุนเวียนธาตุอาหารอย่าง สมดุล

ประโยชน์

ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย สมุนไพร และสร้างความร่มเย็นขึ้นได้ ซึ่งหากผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำแนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไป ดำเนินการคนละ 1 ไร่ ก็จะสามารถสร้างป่า (วนเกษตร) ที่กินได้ขึ้นมาถึง 500 ไร่ และยังสามารถสร้าง ความมั่นคงทางการอาหารที่ปลอดภัยให้กับเกษตรกรได้

 

 
ข่าวเกษตรน่ารู้

เทคนิคการปลูกและวิธีเพาะพันธุ์ผักหวานป่า ให้เจริญงอกงาม
การปลูกไผ่ตง พืชอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ เป็นที่ต้องการของตลาด
วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ
วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยพืชสด
การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
วิธีทำ สารกำจัดศัตรูพืช น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)
วิธีทำ สมุนไพรขับไล่แมลง แบบต่างๆ
การเลี้ยงกบ เพื่อเลี้ยงชีพ และ การเตรียมบ่อพัก
6 ขั้นตอน การทำนาข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ขั้นตอนวิธีทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ การใช้ประโยชน์
ขั้นตอนการทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง
ขั้นตอนวิธีทำ การเผาถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในครัวเรือน
น้ำสกัดชีวภาพ คืออะไร และการทำน้ำสกัดชีวภาพ แบบต่างๆ
งานเกษตรแฟร์ 2563 นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน
เกษตรกรจังหวัดพะเยา "ปลูกแตงโม" บนเนื้อที่ 13 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 300,000
เกษตรกร จ.ราชบุรี จับกลุ่มปลูกองุ่นไร้เมล็ด เชิญชวนชิมสดจากไร่
เห็ดมิลค์กี้ พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้เสริม กก. ละ 1,000 บาท เพาะง่ายรายได้ดี
งานเกษตรแฟร์ 2562
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
งานเกษตรแฟร์ 2561 กับแนวคิดร่วมกันก้าวไป วันที่ 26 ม.ค. - 3 ก.พ article
คึกคักสุดๆ!! ชมชิมช้อป ทุเรียน มังคุด ชั้นหนึ่ง เมืองจันท์
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม ดีกว่าถั่วเหลือง
ปลูกเมลอนขายในโซเชียล ขายดีจนต้องจองล่วงหน้า!
เทปน้ำหยด นวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกร
[อบรมฟรี] สวนเกษตรดาดฟ้าหลักสี่อบรมฟรี ปลูกผักปลอดสารพิษ
เทคนิคการปลูกพืชคลุมดิน
Review ตลับเอ็นตัดหญ้า จากการใช้งานจริง by Alcidini Winery ไร่ไวน์อัลซิดินี่
งาน Organic & Natural Expo 2015
เห็ดโต่งฝน เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน
ผักบุ้งแก้ว 2 ไร่ เก็บขายได้วันละพัน article
เยี่ยมไร่เมล่อนกำแพงแสน ดูเทคนิคการผลิตเมล่อนให้หวานอร่อย
เกษตรกรเมืองโอ่งเพาะเห็ดหูหนูขาย สร้างรายได้กว่าหมื่นบาทต่อวัน article
เทคนิคการปลูกแตงไทยแบบง่ายๆ article
มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์ เปรี้ยวอย่างมีสีสันเพิ่มมูลค่าอาหารให้ดูไฮโซ article
ชมพู่ทับทิมจันท์....สวนดังของราชบุรี ชมพู่คุณภาพส่งจีน article
เยี่ยมสวนฝรั่ง..มืออาชีพที่บ้านแพ้วเงินล้านจากฝรั่งทำไม่ยาก article
กล้วยตัดใบแหล่งใหญ่ของประเทศ พื้นที่ปลูกนับ 10,000 ไร่ ก้าวไกลสู่ตลาดโลก article
ปลูกข่าเหลือง พืชเศรษฐกิจทำเงินที่น่าลงทุน ปลูกง่าย รายได้ดี 5-8 หมื่นบาท/ไร่ article
พังกาลอดฟาร์ม...พลิกฟื้นชาวสวนยาง ด้วยธุรกิจนกกระทาผลิต 80,000 ตัว/เดือน article
วิธีปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัด พืชมากคุณประโยชน์ article
วิธีการปลูกผักบุ้งจีน ผักแคลเซียมสูง ปลูกง่ายเจริญเติบโตไว article
วิธีการปลูกผักชี ผักที่ปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
วิธีปลูกข้าวโพดสีม่วง ปลูกง่าย รายได้ดี article
ปลูกผักคะน้าเกษตรอินทรีย์ ขายดี ราคาดี ไม่มีคู่แข่ง article
ขนุนทวาย พันธุ์ปิยะมาดา เปลือกบางยางน้อย ให้ผลดก article
เพาะพันธุ์สับปะรดสี ใช้พื้นที่น้อย รายได้ดี ปลูกง่าย รายได้หลักหมื่น article
กุ้งก้ามแดง สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในนาข้าว กก.ละ 400-500 บาท อาชีพพลิกฟื้นฐานะของชาวนาไทย article
มาริสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
การปลูกมะม่วงในวงบ่อปลูกไม่ยาก ให้ผลผลิตดี article
‘สาคู’พืชเศรษฐกิจช่องทางรวยของภาคใต้ article
เกษตรในเมือง....ปลูกผักบนดาดฟ้าอาคารสำนักงานแบบ DIY article
การปลูกพริก และประโยชน์ของพริก article
เทคนิคการปลูกมะละกอ 8ไร่ 2.5แสน ในช่วงเวลา 2 เดือน article
เทคนิคการปลูกผักในร่ม ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ article
โรคผลเน่าของแคนตาลูป article
ทำไมบางคนใช้ยาแล้วได้ผล บางคนไม่ได้ผล ทั้งที่มันเป็นยาตัวเดียวกัน ?? article
การปลูกผักหลังน้ำท่วม article
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท article
วิธีพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
สับปะรดแปรรูป สามร้อยยอดเพิ่มมูลค่าสับปะรดไทย ครองแชมป์ตลาดสากล
ปลูกตะไคร้ ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 50 ตัน article
เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว เพิ่มปริมาณกิ่งพันธุ์สูงสุด ด้วยกิ่งติดใบเพียงใบเดียว article
เผือกหอม พืชหลังนา สร้างรายได้งามของคนบ้านหมอ สระบุรี article
ปลูกแตงกวา ระบบน้ำหยด ที่ไร่ “ศุภโชค หินเบี้ย” จ.เพชรบูรณ์ article
อะโวคาโด...พืชเศรษฐกิจนอกสายตา ตลาดต้องการสูง ราคาแพง 50-60 บาท/กก. article
พลิกดินอีสานปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หนองบัวลำภู ของเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ article
สวนกายกานต์ ….ปลูกตะไคร้กว่า 100 ไร่ ป้อนตลาดครบวงจร ทั้งกินสด ส่งโรงงาน ส่งออก อาทิตย์ละ 10 ตัน article
เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ ของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ที่พิจิตร article
ลูกหม่อน อีกหนึ่งพืชเพื่อสุขภาพกระแสแรง article
เห็ดแครง…เห็ดเศรษฐกิจมาแรง ราคาแพง 150-200 บาท/กก. ตลาดต้องการสูง article
แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 7 จังหวัด article
เกษตรกร กำแพงแสน ปลูกกระชายส่งขาย สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี article
มะนาวแป้นพิจิตร เน้นทำนอกฤดู ขายช่วงแพง ฟันกำไร article
ปลูกมะละกอ ส่งมะละกอป้อนตลาดวันละ 20 ตัน article
ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์100 ไร่ ผลผลิตกว่า 1,500 ตัน article
ปลูกแก้วมังกร 1,500 ไร่ สร้างรายได้มหาศาล
เยี่ยมสวนมะกรูด ผลิตใบมะกรูดคุณภาพป้อนตลาดส่งนอก
หน่อไม้ฝรั่งส่งญี่ปุ่น ทำเงินสะพัด พลิกฐานะชั่วข้ามปี article
กุยช่าย พืชทำเงินของคนเมืองโอ่ง
ต้นเหตุของดินเสื่อม article
ปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ช่วยรักษาหน้าดินและสิ่งแวดล้อม article
จะลงทุนภาคการเกษตรอย่างไร ? ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC article
ราคาผัก ผลไม้กำหนดจากอะไร…ทำไมราคาจากสวนจึงต่างจากราคาตลาดมาก article
มาริสสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
เทคนิคผลิตเมล่อนเกรดพรีเมี่ยม ส่งแม็คโครสัปดาห์ละ 2 ตัน article
เยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมส่งนอก 60 ไร่ สร้างอาชีพยั่งยืนนานกว่า 20 ปี article
ปลูกแตงกวาไร่เดียว ฟันเงินกว่า 70,000 ลงทุนแค่ 13,000 article
ปลูกดอกสลิดสร้างรายได้ช่วงหน้าหนาวราคาพุ่ง กก. 120-130 บาท article
เทคนิคเพาะเห็ดนางฟ้าขายช่วงราคาแพง จากสมบูรณ์ฟาร์ม จ.ขอนแก่น article
มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต article
โกลบอล ออร์แกนิคส์ ส่งมะละกอป้อนห้างวันละกว่า 10 ตัน article
ธ.ก.ส ปล่อยกู้ 10,000 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรแก้หนี้นอกระบบ article
พริกไทย..พืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้นับล้าน ที่สุโขทัย article
วิเคราะห์ตลาดมะละกอสุกก่อนลงทุน article
มาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ article
เยือนแหล่งปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ นับ 1,000 ไร่ article
ขนุน...พืชทำเงินของชาว จ.ระยอง ส่งออกต่างประเทศ article
มารู้จักกับโรคทางดิน(โรคเหี่ยว โรคเน่า) กันค่ะ article
พุทราสามรส… พืชทำเงินที่หลายคนมองข้าม ทำเงินปีละ 1.5-2 ล้านบาท articleCopyright 2020 S.P. HARDWARE IMPORT EXPORT Co.,Ltd. All rights reserved.