น้ำสกัดชีวภาพ คืออะไร และการทำน้ำสกัดชีวภาพ แบบต่างๆ
ReadyPlanet.com
dot
bulletโปรโมชั่น
bulletเข้าสู่ระบบ
bulletสมัครสมาชิก
การรับประกันสินค้า
dot
ตระกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
อีเมล์

dot
หมวดสินค้า
เครื่องยนต์อเนกประสงค์
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพ่นยา
เครื่องปั่นไฟ
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
เครื่องเจาะดิน
เครื่องมือฮาร์ดแวร์
แม่แรงยกรถ
เอ็นตัดหญ้า กระปุกเอ็นตัดหญ้า
สินค้าอื่นๆ
line id @vigotech
แจ้งชำระเงิน
โปรโมชั่นประจำเดือน
clinton
กิจกรรมของบริษัท
วีดีโอการใช้งาน
รีวิวสินค้าจากลูกค้า
ข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ขนส่งเคอรี่ kerry
bulletเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่และมือโยก


เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร


น้ำสกัดชีวภาพ คืออะไร และการทำน้ำสกัดชีวภาพ แบบต่างๆ

น้ำสกัดชีวภาพ

การสูญเสียผลผลิตจาการทำลาย จากโรค แมลง สัตว์ ศัตรูพืชและวัชพืช ทำให้ มีการใช้สารเคมีในการป่องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นจำนวนมากและมีการใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนั้น ทำให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยสารเคมีทางการเกษตรต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นและมีการผูกขาดขากบริษัทผู้ผลิตสารเคมี ระบบการผลิตเช่นนี้จึงไม่ยั่งยืน การลดการใช้สารเคมีโดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจึงเป็นแนวทางในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ในการอบรมของศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ทั้ง 4 ภาค มีการนำองค์ความรู้เรื่อง น้ำสกัดชีวภาพ สารไล่แมลง สารกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมน มาถ่ายทอดฝึกปฏิบัติ สรุปดั้งนี้

น้ำสกัดชีวภาพ

น้ำสกัดชีวภาพ คือ น้ำที่ได้จากการหมักดองพืชอวบน้ำ เช่น ผัก ผลไม้ ด้วยน้ำตาลในสภาพไร้อากาศ น้ำที่ได้จะประกอบด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลากหลายชนิด ขบวนการทำน้ำสกัดชีวภาพที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช การหมักพืชหรือสัตว์ซึ่งจะได้ก๊าซมีเทน เกิดขึ้น โดยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียจะเปลี่ยนก๊าซมีเทน ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์เมื่อถูกออกซิเจนในอากาศทำให้กลายเป็นเอสเตอร์ของแอลกอฮอล์จะมีกลิ่นหอมหรือเหม็นเฉพาะตัว ถ้ามีกลิ่นหอมก็เป็นสารดึงดูดแมลง ถ้ามีกลิ่นเหม็นก็จะเป็นสารไล่แมลง

 

วัสดุและอุปกรณ์

1. ถังหมักที่มีฝาปิดสนิท จะเป็นถังพลาสติก ถังโลหะ หรือกระเบื้องเคลือบหรือจะใช้ ถุงพลาสติกก็ได้

2. น้ำตาลสามารถใช้น้ำตาลได้ทุกชนิด ถ้าได้กากน้ำตาลยิ่งดี เพราะมีราคาถูกและมี ธาตุอาหารอื่นๆ ของจุลินทรีย์ นอกจากน้ำตาลอยู่ด้วย

3. พืชอวบน้ำทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้ ทั้งแก่และอ่อนรวมทั้งเปลือกผลไม้อวบน้ำที่สุดไม่ เน่าเปื่อย เช่น เปลือกแตงโม เปลือกสับปะรด เปลือกขนุน เปลือกมะม่วง

4. ของหนัก เช่น อิฐบล็อก หรือก้อนหิน

 

วิธีทำ

1. นำพืชผัก ผลไม้ ลงผสมกับน้ำตาลในภาชนะที่เตรียมไว้ในอัตราน้ำตาล 1 ส่วนต่อพืช ผัก ผลไม้ 3 ส่วน คลุกให้เข้ากัน หรือถ้ามีปริมาณมากจะโรยทับสลับกับกันเป็นชั้น ๆ ก็ได้

2. ใช้ของหนักวางทับบนพืชผักที่หมัก เพื่อกดไล่อากาศที่อยู่ระหว่างพืชผัก ของหนักที่ ควรทับควรมีน้ำหนักประมาณ 1 ใน 3 ของน้ำหนักพืชผัก วางทับไว้ 1 คืน ก็เอาออกได้

3. ปิดฝาภาชนะที่หมักให้สนิท ถ้าเป็นถุงพลาสติกก็มัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้ อากาศเข้าไปได้ เป็นการสร้างสภาพที่เหมาะสมให้แก่จุลินทรีย์หมักดองลงไปทำงาน

หมักทิ้งไว้ 3-5 วัน จะเริ่มมีของเหลวสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ เกิดขึ้นจากการละลายตัวของ น้ำตาลและน้ำเลี้ยงจากเซลล์ของพืชผัก น้ำตาลและน้ำเลี้ยงเป็นอาหารของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์หมักดองก็ จะเพิ่มปริมาณมากมาย พร้อมกับผลิตสารอินทรีย์หลากหลายชนิด ดังกล่าวข้างต้น ของเหลวที่ได้ เรียกว่า น้ำสกัดชีวภาพ

4. เมื่อน้ำสกัดชีวภาพมีปริมาณมากพอประมาณ 10 – 14 วัน ก็ถ่ายน้ำสกัดชีวภาพออก บรรจุลงในภาชนะพลาสติก อย่ารีบถ่ายน้ำสกัดชีวภาพออกเร็วเกินไป เพราะต้องการให้มีปริมาณจุลินท รีย์มากๆ เพื่อเร่งกระบวนการหมักน้ำชีวภาพที่ถ่ายออกมาใหม่ ๆ กระบวนการหมักยังไม่สมบูรณ์ จะมี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น ต้องคอยเปิดฝาภาชนะบรรจุทุกวัน แล้วปิดเอาไว้อย่างเดิมจนกว่าจะ หมดก๊าซ

ปริมาณของน้ำสกัดชีวภาพที่ได้จากการหมัก จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ผัก ผลไม้ ที่ใช้หมัก ซึ่งจะมีน้ำอยู่ 95 - 98 % สีของน้ำสกัดชีวภาพก็ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำตาลที่ใช้หมัก ถ้า เป็นน้ำตาลฟอกขาว ก็จะมีสีอ่อน ถ้าเป็นกากน้ำตาล น้ำสกัดชีวภาพจะเป็นสีน้ำตาลแก่

5. ควรเก็บถังหมักและน้ำสกัดชีวภาพไว้ในที่ร่ม อย่าให้ถูกฝนและแสงแดดจัดๆน้ำสกัด ชีวภาพที่ผ่านการหมักสมบูรณ์แล้ว ถ้าปิดฝาสนิทสามารถเก็บไว้ได้หลายๆ เดือน

6. กากที่เหลือจากการหมัก สามารถนำไปฝังเป็นปุ๋ยบริเวณทรงพุ่มของต้นไม้ได้หรือจะ คลุกเคล้ากับดิน หมักเอาไว้เป็นดินปลูกต้นไม้ก็ได้

 

หมายเหตุ

ในกรณีที่มีการหมักต่อเนื่อง ก็ไม่จำเป็นต้องเอากากออกสามารถใส่พืชผักลงไปเรื่อยๆ ก็ได้หรือในกรณีที่หมักยังไม่เต็มถังก็สามารถเติมจนเต็มถังได้ แล้วปิดฝาทุกครั้งหลังจากเปิดฝาหรือมัด ถุงให้แน่นเหมือนเดิมเพื่อป้องกันอากาศเข้า เพราะถ้าหากอากาศเข้ามากๆ จะมีจุลินทรีย์อื่นๆ ที่ไม่ ต้องการลงไป ทำให้เสีย มีกลิ่นเหม็นเน่าได้ น้ำสกัดชีวภาพที่มีคุณภาพดี จะมีกลิ่นหมักดองและมีกลิ่น แอลกอฮอล์บ้าง มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลและปริมาณผลไม้ที่หมัก ถ้าชิมดูน้ำสกัดชีวภาพจะมี รสเปรี้ยว

วิธีใช้ในพืช

1. ผสมน้ำสกัดชีวภาพกับน้ำในอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 500 - 1,000 ส่วน เทใส่ถัง เครื่องพ่นยา รดต้นไม้หรือฉีดพ่นใบ

2. เริ่มฉีดพ่นเมื่อพืชเริ่มงอก ก่อนที่โรคและแมลงจะมารบกวนและควรทำในตอนเช้า หรือหลังจากฝนตกหนัก

3. ควรให้อย่างสม่ำเสมอ และในดินต้องมีอินทรียวัตถุอย่างเพียงพอ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย คอก หญ้าแห้ง ใบไม้แห้งฟาง เป็นต้น

4. ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

5. น้ำสกัดชีวภาพเจือจางใช้แช่เมล็ดพืช ก่อนนำไปเพาะจะช่วยให้เมล็ดงอก

 

ประโยชน์

ในน้ำสกัดชีภาพ ประกอบด้วยสารอินทรีย์ต่าง ๆ หลากหลายชนิด เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่าง ๆ เอนไซม์บางชนิดจะทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุ เป็นอาหารของ จุลินทรีย์เองและเป็นอาหารของต้นพืช ฮอร์โมนหลายชนิดที่ จุลินทรีย์สร้างขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อพืช ถ้า ให้ในปริมาณเล็กน้อย แต่จะมีโทษถ้าให้ในปริมาณที่เข้มข้นเกินไป ฉะนั้นในการใช้น้ำสกัดชีวภาพ ในพืช จำเป็นต้องให้ในอัตราเจือจาง สารอินทรีย์บางชนิดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น เป็นสารที่เพิ่มความต้านทานให้แก่ พืช ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เนื่องจากน้ำสกัดชีวภาพมีสภาพเป็นกรดจัด PH 3.5-4) เมื่อนำไปใช้ น้ำสกัดชีวภาพที่ เจือจางแล้วก็ยังมีสภาพความเป็นกรดเล็กน้อย (ค่า PH ต่ำกว่า 7) จึงช่วยทำให้ใบพืชสามารถดูดซึม สารอินทรีย์จากน้ำสกัดชีวภาพได้ในปริมาณมากขึ้น

น้ำสกัดชีวภาพ

สูตรการทำน้ำสกัดชีวภาพ แบบต่างๆ

1. น้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตจากผักและผลไม้

วัสดุ อุปกรณ์

1. ถังหมักที่มีฝาปิดสนิทจะเป็นถังพลาสติก หรือจะใช้ถุงพลาสติกก็ได้

2. กากน้ำตาล หรือน้ำตาลได้ทุกชนิด

3. พืชอวบน้ำทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้ รวมทั้งเปลือกผลไม้อวบน้ำที่สดยังไม่เน่าเปื่อย

4. หัวเชื้อจุลินทรีย์ ( ถ้าไม่มีให้ใช้สารเร่ง 1 ซอง )

วิธีการทำ

1.ผสมน้ำกับน้ำตาล หรือกากน้ำตาล โดยแบ่งถังเป็น 3 ส่วนน้ำกับน้ำตาลส่วนที่ 1 ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือสารเร่ง 1 ซอง กวนให้เข้ากัน

2. นั่นผัก ผลไม้ให้เป็นชิ้น ๆ ใส่ลงไปในถัง ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 10 – 15 วัน

3. เมื่อครบกำหนดจึงน้ำน้ำสกัดไปใช้ประโยชน์ได้

4. กากที่เหลือจากการหมัก สามารถนำไปฝังเป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้ได้

วิธีการใช้

1.ผสมน้ำสกัดชีวภาพกับน้ำอัตรา 1 ส่วนต่อน้ำ 500 - 1,000 ส่วนรดต้นไม้หรือฉีดพ่นบนใบ

2. เริ่มฉีดพ่นเมื่อพืชเริ่มงอกก่อนที่โรคและแมลงจะมารบกวนและควรทำในตอนเช้า

3. ควรใช้อย่างสม่ำเสมอ

4. ใช้กับพืชได้ทุกชนิด

การเก็บรักษา

ควรเก็บถังหมักและน้ำสกัดชีวภาพไว้ในที่ร่ม และต้องปิดฝาให้สนิท

ประโยชน์

1. ช่วยเสริมสร้างการทำงานของจุลินทรีย์ในดินและการเจริญเติบโตของพืช

2. มีราคาถูก สามารถทำได้ด้วยตนเอง

3. ใช้กับพืชได้ทุกชนิด


2. น้ำหมักสูตรน้ำซาวข้าว

วัสดุอุปกรณ์

1. น้ำซาวข้าว (น้ำแช่ข้าวเหนียว) 24 ลิตร

2. น้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนวิธีการทำ

1. นำน้ำซาวข้าวมาผสมกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลให้เข้ากัน

2. หมักทิ้งไว้ 7 วันขึ้นไป ก็สามารถนำไปใช้ได้

การใช้ประโยชน์

ใช้บำรุงพืชผักทั่วไป โดยการรดหรือฉีดพ่น เพื่อช่วยให้พืชงาม

 

3. น้ำหมักข้าวกล้อง

วัสดุอุปกรณ์

1. ข้าวกล้องหุงสุก 3 กิโลกรัม

2. น้ำตาล 6 กิโลกรัม

3. แป้งเหล้า 3 ลูก

4. น้ำเปล่า 15 กิโลกรัม

ขั้นตอนวิธีการทำ

1. นำข้าวกล้องหุงสุกคลุกเคล้ากับแป้งเหล้าบดละเอียดขณะอุ่นๆหมักทิ้งไว้ 3 วัน

2. เติมน้ำเปล่า 15 กิโลกรัม และเติมน้ำตาล 6 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 15 วัน

3. กรองเอาแต่น้ำก็สามารถนำไปใช้ได้

4. ถ้าใช้เพื่อการไล่แมลง ไม่ต้องเติมน้ำตาล แล้วแช่ด้วยพืชสมุนไพรที่นั่นโขลก ให้ละเอียด หมักไว้อีก 7 วัน ก็สามารถนำไปใช้ขับไล่แมลงได้

การใช้ประโยชน์

1. ใช้บำรุงข้าว ช่วยให้รวงข้าวโต และเม็ดข้าวเต็ม

2. ป้องกันโรคจากเชื้อแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงและมะเขือเทศ

3. ควบคุมการแพร่ระบาดของเพลี้ย


4. น้ำหมักยูเรีย

วัสดุอุปกรณ์

1. ปัสสาวะ 5 กิโลกรัม

2. น้ำตาล 1 กิโลกรัม

3. รายละเอียด 0.5 กิโลกรัม

4. หัวเชื้อดินระเบิด 1 ก้อน

ขั้นตอนวิธีการทำ

1. นำปัสสาวะน้ำตาล และรายละเอียด มาใส่ถัง จากนั้นคนให้เข้ากัน

2. ใส่หัวเชื้อดินระเบิด 1 ก้อน หมักทิ้งไว้ 7 - 20 วัน และต้องคนทุกวัน

การใช้ประโยชน์

1. ใช้รดทางโคนต้นไม้ รดพืชผัก หรือฉีดพ่นทางใบ เพื่อเร่งในการเจริญเติบโต

2. น้ำหมักยูเรีย คือ ปุ๋ยยูเรียธรรมชาตินั้นเอง


5. น้ำหมักมูลคน (น้ำส้วม)

วัสดุอุปกรณ์

1. น้ำส้วม 30 ลิตร

2. น้ำมะพร้าว 10 ลิตร

3. น้ำหัวเชื้อดินระเบิด 20 ลิตร

4. เปลือกสับปะรด 3 กิโลกรัม

5. กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม

ขั้นตอนวิธีการทำ

1. นำน้ำส้วม น้ำมะพร้าวน้ำหัวเชื้อดินระเบิด เปลือกสับปะรด และกากน้ำตาล มาผสม คนให้เข้ากัน

2. หมักทิ้งไว้ 30 วัน เพื่อให้เชื้อที่ไม่ดีถูกสังเคราะห์จนเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

3. เมื่อครบ 30 วันจึงปลอดจากเชื้อปนเปื้อนต่างๆ แน่นอน สามารถนำไปใช้ได้

การใช้ประโยชน์

1. นำน้ำหมักที่ได้ฉีดพ่นพืช เพื่อเร่งราก ใบ ดอก และผล

2. นำน้ำหมักที่ได้เทลงดินใช้เป็นปุ๋ยของพืช

 

6. น้ำหมักฟอสเฟต

วัสดุอุปกรณ์

1. ยอดผักต่างๆ (ยอดผักบุ้ง หน่อไม้ หน่อกล้วย ฯลฯ) 3 กิโลกรัม

2. ผลไม้ต่างๆ (กล้วย มะละกอ ฟักทอง ฯลฯ) 3 กิโลกรัม

3. น้ำตาล 2 กิโลกรัม

4. น้ำหัวเชื้อดินระเบิด 20 ลิตร

5. แร่ฟอสเฟตหรือเปลือกหอย 3 กิโลกรัม

6. น้ำส้มควันไม้ (ถ้ามี) 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนวิธีการทำ

1. นำยอดผัก ผลไม้ น้ำตาล หัวเชื้อดินระเบิดมาหมักรวมกันไว้ ทิ้งไว้ 7 – 15 วัน

2. หลังจากนั้นให้ใส่แร่ฟอสเฟตหรือเปลือกหอย ลงไปหมักต่อไปอีก 7 – 15 วัน

3. หลังจากหมักได้ 20 – 30 วันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้

การใช้ประโยชน์

นำน้ำหมักฟอสเฟตไปฉีดพ่น พืชผัก ผลไม้ นาข้าวได้ตามต้องการ จะช่วยทำให้พืชผัก ต่างๆ ได้ผลผลิตสูงขึ้น
ข่าวเกษตรน่ารู้

เทคนิคการปลูกและวิธีเพาะพันธุ์ผักหวานป่า ให้เจริญงอกงาม
การปลูกไผ่ตง พืชอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ เป็นที่ต้องการของตลาด
วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ
วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยพืชสด
การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิธีทำ สารกำจัดศัตรูพืช น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)
วิธีทำ สมุนไพรขับไล่แมลง แบบต่างๆ
การเลี้ยงกบ เพื่อเลี้ยงชีพ และ การเตรียมบ่อพัก
6 ขั้นตอน การทำนาข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ขั้นตอนวิธีทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ การใช้ประโยชน์
ขั้นตอนการทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง
ขั้นตอนวิธีทำ การเผาถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในครัวเรือน
งานเกษตรแฟร์ 2563 นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน
เกษตรกรจังหวัดพะเยา "ปลูกแตงโม" บนเนื้อที่ 13 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 300,000
เกษตรกร จ.ราชบุรี จับกลุ่มปลูกองุ่นไร้เมล็ด เชิญชวนชิมสดจากไร่
เห็ดมิลค์กี้ พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้เสริม กก. ละ 1,000 บาท เพาะง่ายรายได้ดี
งานเกษตรแฟร์ 2562
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
งานเกษตรแฟร์ 2561 กับแนวคิดร่วมกันก้าวไป วันที่ 26 ม.ค. - 3 ก.พ article
คึกคักสุดๆ!! ชมชิมช้อป ทุเรียน มังคุด ชั้นหนึ่ง เมืองจันท์
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม ดีกว่าถั่วเหลือง
ปลูกเมลอนขายในโซเชียล ขายดีจนต้องจองล่วงหน้า!
เทปน้ำหยด นวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกร
[อบรมฟรี] สวนเกษตรดาดฟ้าหลักสี่อบรมฟรี ปลูกผักปลอดสารพิษ
เทคนิคการปลูกพืชคลุมดิน
Review ตลับเอ็นตัดหญ้า จากการใช้งานจริง by Alcidini Winery ไร่ไวน์อัลซิดินี่
งาน Organic & Natural Expo 2015
เห็ดโต่งฝน เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน
ผักบุ้งแก้ว 2 ไร่ เก็บขายได้วันละพัน article
เยี่ยมไร่เมล่อนกำแพงแสน ดูเทคนิคการผลิตเมล่อนให้หวานอร่อย
เกษตรกรเมืองโอ่งเพาะเห็ดหูหนูขาย สร้างรายได้กว่าหมื่นบาทต่อวัน article
เทคนิคการปลูกแตงไทยแบบง่ายๆ article
มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์ เปรี้ยวอย่างมีสีสันเพิ่มมูลค่าอาหารให้ดูไฮโซ article
ชมพู่ทับทิมจันท์....สวนดังของราชบุรี ชมพู่คุณภาพส่งจีน article
เยี่ยมสวนฝรั่ง..มืออาชีพที่บ้านแพ้วเงินล้านจากฝรั่งทำไม่ยาก article
กล้วยตัดใบแหล่งใหญ่ของประเทศ พื้นที่ปลูกนับ 10,000 ไร่ ก้าวไกลสู่ตลาดโลก article
ปลูกข่าเหลือง พืชเศรษฐกิจทำเงินที่น่าลงทุน ปลูกง่าย รายได้ดี 5-8 หมื่นบาท/ไร่ article
พังกาลอดฟาร์ม...พลิกฟื้นชาวสวนยาง ด้วยธุรกิจนกกระทาผลิต 80,000 ตัว/เดือน article
วิธีปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัด พืชมากคุณประโยชน์ article
วิธีการปลูกผักบุ้งจีน ผักแคลเซียมสูง ปลูกง่ายเจริญเติบโตไว article
วิธีการปลูกผักชี ผักที่ปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
วิธีปลูกข้าวโพดสีม่วง ปลูกง่าย รายได้ดี article
ปลูกผักคะน้าเกษตรอินทรีย์ ขายดี ราคาดี ไม่มีคู่แข่ง article
ขนุนทวาย พันธุ์ปิยะมาดา เปลือกบางยางน้อย ให้ผลดก article
เพาะพันธุ์สับปะรดสี ใช้พื้นที่น้อย รายได้ดี ปลูกง่าย รายได้หลักหมื่น article
กุ้งก้ามแดง สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในนาข้าว กก.ละ 400-500 บาท อาชีพพลิกฟื้นฐานะของชาวนาไทย article
มาริสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
การปลูกมะม่วงในวงบ่อปลูกไม่ยาก ให้ผลผลิตดี article
‘สาคู’พืชเศรษฐกิจช่องทางรวยของภาคใต้ article
เกษตรในเมือง....ปลูกผักบนดาดฟ้าอาคารสำนักงานแบบ DIY article
การปลูกพริก และประโยชน์ของพริก article
เทคนิคการปลูกมะละกอ 8ไร่ 2.5แสน ในช่วงเวลา 2 เดือน article
เทคนิคการปลูกผักในร่ม ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ article
โรคผลเน่าของแคนตาลูป article
ทำไมบางคนใช้ยาแล้วได้ผล บางคนไม่ได้ผล ทั้งที่มันเป็นยาตัวเดียวกัน ?? article
การปลูกผักหลังน้ำท่วม article
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท article
วิธีพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
สับปะรดแปรรูป สามร้อยยอดเพิ่มมูลค่าสับปะรดไทย ครองแชมป์ตลาดสากล
ปลูกตะไคร้ ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 50 ตัน article
เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว เพิ่มปริมาณกิ่งพันธุ์สูงสุด ด้วยกิ่งติดใบเพียงใบเดียว article
เผือกหอม พืชหลังนา สร้างรายได้งามของคนบ้านหมอ สระบุรี article
ปลูกแตงกวา ระบบน้ำหยด ที่ไร่ “ศุภโชค หินเบี้ย” จ.เพชรบูรณ์ article
อะโวคาโด...พืชเศรษฐกิจนอกสายตา ตลาดต้องการสูง ราคาแพง 50-60 บาท/กก. article
พลิกดินอีสานปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หนองบัวลำภู ของเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ article
สวนกายกานต์ ….ปลูกตะไคร้กว่า 100 ไร่ ป้อนตลาดครบวงจร ทั้งกินสด ส่งโรงงาน ส่งออก อาทิตย์ละ 10 ตัน article
เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ ของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ที่พิจิตร article
ลูกหม่อน อีกหนึ่งพืชเพื่อสุขภาพกระแสแรง article
เห็ดแครง…เห็ดเศรษฐกิจมาแรง ราคาแพง 150-200 บาท/กก. ตลาดต้องการสูง article
แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 7 จังหวัด article
เกษตรกร กำแพงแสน ปลูกกระชายส่งขาย สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี article
มะนาวแป้นพิจิตร เน้นทำนอกฤดู ขายช่วงแพง ฟันกำไร article
ปลูกมะละกอ ส่งมะละกอป้อนตลาดวันละ 20 ตัน article
ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์100 ไร่ ผลผลิตกว่า 1,500 ตัน article
ปลูกแก้วมังกร 1,500 ไร่ สร้างรายได้มหาศาล
เยี่ยมสวนมะกรูด ผลิตใบมะกรูดคุณภาพป้อนตลาดส่งนอก
หน่อไม้ฝรั่งส่งญี่ปุ่น ทำเงินสะพัด พลิกฐานะชั่วข้ามปี article
กุยช่าย พืชทำเงินของคนเมืองโอ่ง
ต้นเหตุของดินเสื่อม article
ปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ช่วยรักษาหน้าดินและสิ่งแวดล้อม article
จะลงทุนภาคการเกษตรอย่างไร ? ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC article
ราคาผัก ผลไม้กำหนดจากอะไร…ทำไมราคาจากสวนจึงต่างจากราคาตลาดมาก article
มาริสสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
เทคนิคผลิตเมล่อนเกรดพรีเมี่ยม ส่งแม็คโครสัปดาห์ละ 2 ตัน article
เยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมส่งนอก 60 ไร่ สร้างอาชีพยั่งยืนนานกว่า 20 ปี article
ปลูกแตงกวาไร่เดียว ฟันเงินกว่า 70,000 ลงทุนแค่ 13,000 article
ปลูกดอกสลิดสร้างรายได้ช่วงหน้าหนาวราคาพุ่ง กก. 120-130 บาท article
เทคนิคเพาะเห็ดนางฟ้าขายช่วงราคาแพง จากสมบูรณ์ฟาร์ม จ.ขอนแก่น article
มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต article
โกลบอล ออร์แกนิคส์ ส่งมะละกอป้อนห้างวันละกว่า 10 ตัน article
ธ.ก.ส ปล่อยกู้ 10,000 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรแก้หนี้นอกระบบ article
พริกไทย..พืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้นับล้าน ที่สุโขทัย article
วิเคราะห์ตลาดมะละกอสุกก่อนลงทุน article
มาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ article
เยือนแหล่งปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ นับ 1,000 ไร่ article
ขนุน...พืชทำเงินของชาว จ.ระยอง ส่งออกต่างประเทศ article
มารู้จักกับโรคทางดิน(โรคเหี่ยว โรคเน่า) กันค่ะ article
พุทราสามรส… พืชทำเงินที่หลายคนมองข้าม ทำเงินปีละ 1.5-2 ล้านบาท articleCopyright 2020 S.P. HARDWARE IMPORT EXPORT Co.,Ltd. All rights reserved.