เกษตรในเมือง....ปลูกผักบนดาดฟ้าอาคารสำนักงานแบบ DIY
ReadyPlanet.com
dot
bulletโปรโมชั่น
bulletเข้าสู่ระบบ
bulletสมัครสมาชิก
การรับประกันสินค้า
dot
ตระกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า

  [Help]
dot
dot
อีเมล์

dot
หมวดสินค้า
เครื่องยนต์อเนกประสงค์
เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพ่นยา
เครื่องปั่นไฟ
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
เครื่องเจาะดิน
เครื่องมือฮาร์ดแวร์
แม่แรงยกรถ
เอ็นตัดหญ้า กระปุกเอ็นตัดหญ้า
สินค้าอื่นๆ
line id @vigotech
แจ้งชำระเงิน
โปรโมชั่นประจำเดือน
clinton
กิจกรรมของบริษัท
วีดีโอการใช้งาน
รีวิวสินค้าจากลูกค้า
ข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ขนส่งเคอรี่ kerry
bulletเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบตเตอรี่และมือโยก


เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร


เกษตรในเมือง....ปลูกผักบนดาดฟ้าอาคารสำนักงานแบบ DIY article

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและอาศัยธรรมชาติเป็นสิ่งเกื้อกูลชีวิต มีความผูกพันกันมาตั้งแต่ที่มนุษย์ถือกำเนิด จากชีวิตที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมาเป็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ถึงแม้มนุษย์จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเพียงใดก็ตาม แต่ในความเป็นจริงมนุษย์อยากใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า เหมือนคำที่ว่า ยิ่งสูงยิ่งหนาว คนที่อยู่ในป่าคอนกรีตลึกๆ แล้วมักจะโหยหาป่าเขาลำเนาไพร รู้สึกว่าการมีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติมีความสุข 


ในสภาพแวดล้อมของคนเมือง ที่อยู่ในออฟฟิศ มีโต๊ะทำงานเล็กๆ กับเขาตัวนึง ก็เอาพลูด่างมาใส่ภาชนะเซรามิกสวยๆ น่ารักๆ วาง หรือไม่ก็ต้นเงินไหลมา ถัดออกไปหน่อยพอมีที่ว่าง ก็วางกระถางต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น ลิ้นมังกร หนวดปลาหมึก โมก แก้ว แล้วแต่ชอบ ก็รู้สึกมีความสุขตามอัตภาพของคนเมืองใหญ่ที่ห่างไกลธรรมชาติ ถึงแม้อยู่ในตึกสูงๆ เวลาเครียดมองจากด้านในตึกผ่านหน้าต่างกระจกออกมากวาดสายตาให้กระทบต้นไม้เขียวๆ หน่อย ก็จะรู้สึกผ่อนคลาย


ที่จริงคลองหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี ชานเมืองกรุงเทพฯ ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวมากมายให้เห็นกันอยู่ เมื่อศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) มาอยู่ที่นี่ก็สร้างตึกสูงหลายชั้นเป็นสำนักงาน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบข้างก็ทำได้อย่างจำกัด ถึงพื้นที่มีจำกัด แต่ความคิดไม่ได้ถูกจำกัด จากความต้องการลดการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเกิดแนวคิด NECTEC Go Green หรือ เพื่อเรา เพื่อโลก ประกอบด้วย 4 รักษ์ คือ รักษ์น้ำ รักษ์ต้นไม้ รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน จนประสบความสําเร็จได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ The 2nd Runner up : ASEAN Energy Awards ปี 2011 รวมถึงรางวัลในโครงการ Thailand Energy Awards ในปี 2011-2013


จากความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น จึงได้นําประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกัน โดยสมาชิกของกลุ่มท่านหนึ่งเห็นว่า ควรเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวและทําให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน จึงได้เน้นไปที่ “รักษ์ต้นไม้” โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อาคารด้วยการปลูกต้นไม้บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร  ต่อมาจึงเกิดคําถามว่า “เราจะปลูกอะไร? สําหรับพื้นที่บนดาดฟ้า หากจะลงทุน ลงแรงเหนื่อย ด้วยกันทั้งทีควรมีผลผลิตที่เกิดประโยชน์กับบุคลากร เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดจิตสํานึกที่ดี เพื่อขยายผลไปสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป จึงได้ผลสรุปออกมาเป็นโครงการสถานีผักที่เปิดรับสมัครสมาชิกผู้ที่มีความสนใจ มีใจรักในการปลูกผัก และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกัน ปลูกพืชผักที่นํามาบริโภคและจําหน่ายได้ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้จัดตั้งกลุ่ม CoP : NECTEC Plant


โครงการดังกล่าว เน้นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในเนคเทคผ่านกระบวนการเรียนรู้และนําไปปฏิบัติจริง จนสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน อาทิ การปราบศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ลดปริมาณขยะโดยนําเศษอาหารมาทําเป็นน้ำหมักชีวภาพ โดยพนักงานจะได้บริโภคผักสด สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในราคาที่เป็นธรรม กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะจนสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นถูกถ่ายทอดและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการต่อยอดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้


จากพนักงานที่มารวมตัวกันก็เริ่มปลูกผัก สมาชิกทุกคนมีความกล้าที่จะลงมือปฏิบัติด้วยความเชื่อที่ว่า ไม่ลองก็ไม่รู้ จึงชวนกันลงมือปลูกผักต่างๆ แบบตามมีตามเกิด ค้นหาความรู้เท่าที่ทําได้ตามอินเตอร์เน็ตบ้าง สอบถามคนที่เคยมีประสบการณ์ปลูกผักในองค์กรบ้าง ด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกผักมาก่อนของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงทําให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหาทางออก หรือแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่งอก ลําต้นหัก ใบไหม้ หรือเมื่อย้ายลงดินต้นก็เฉาตาย ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้และขาดประสบการณ์ในการปลูกผัก ดังนั้น จึงเสนอให้มีการออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

เมื่อได้มีการเพิ่มพูนองค์ความรู้และเทคนิคการปลูกต่างๆมาแล้ว สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือ ประสบการณ์ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด ไม่มีใครที่รู้ได้โดยไม่ปฏิบัติ การลงมือทําถือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Learning by doing) ที่เป็นการพัฒนาทักษะที่ดีที่สุด แต่กระนั้นหากจะเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้การใช้แต่เพียงปลูกต้นไม้ลงดินและรดน้ำก็จะทําให้ต้นไม้เติบโตได้ไม่เต็มที่เพราะขาดปุ๋ย ดังนั้น หากจะปลูกต้นไม้กันแต่เพียงอย่างเดียว ก็ดูจะขาดความท้าทายการจัดการแข่งขันกันเล็กน้อยเป็นเสมือนการใส่ปุ๋ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้โครงการปลูกต้นไม้ประสบความสําเร็จและเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน

การปลูกผักในครั้งต่อมานับว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนอย่างมาก ต้นผักเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ แม้จะมีส่วนที่เสียหายหรือตายไปบ้าง การที่ได้เห็นผักที่ตนเองปลูกตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน หยอดเมล็ด จนถึงขั้นตอนการลงดินคอยรดน้ำและเฝ้ามองต้นผักเจริญเติบโตทีละเล็กทีละน้อย เป็นความรู้สึกที่ผูกพันอย่างมาก สมาชิกบางท่านยังเอ่ยถึงขั้นว่าไม่กล้ารับประทาน เพราะเหมือนปลูกมากับมือ ประโยชน์ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาเพื่อรับประทานกันเองแล้วยังนําไปจําหน่ายในราคามิตรภาพ เพื่อให้เพื่อนพนักงานในเนคเทคได้รับประทานผักปลอดสารพิษที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการอีกทางหนึ่งด้วย โดยรายได้ทั้งหมดจากการจําหน่ายผลผลิต สมาชิกจะนําไปซื้อเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์ในการปลูกครั้งต่อไป และขยายพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินการ

โครงการสถานีผักถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมาก เพราะได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมโครงการของพนักงานจํานวนมาก อีกทั้งผลิตผลเพื่อที่จะได้มีจํานวนมากเพียงพอกับการนําไปรับประทานเองและจัดจําหน่ายนํารายได้ไปซื้อเมล็ดผักเพื่อเพาะปลูกลงแปลงต่อไปแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาไม่เพียงแต่แค่การขยายแปลงเท่านั้น ในระหว่างการปลูกผักนั้น ได้มีการกระจายข่าวสารกันไปหลากหลายช่องทาง อาทิ ผ่านการพูดคุยบอกต่อทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณอาคาร และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทําให้ได้รับความใส่ใจดูแลจากเพื่อนพนักงานจํานวนมากเข้ามาช่วยดูแลแปลงผักสวนครัว บ้างก็ช่วยรดน้ำและพรวนดินให้กันและกัน ส่งผลให้จํานวนสมาชิกของกลุ่ม CoP : NECTEC Plant เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกับจำนวนแปลงปลูกที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อมีองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากปริมาณแปลงปลูกผักที่ขยายเพิ่มขึ้นแล้ว ได้นําพืชผักชนิดอื่นๆ ที่ไม่เคยปลูก มาทดลองปลูกอีกด้วย เพิ่มพูนให้เกิดองค์ความรู้มากขึ้นด้วย และจะมีการนัดหมายกับสมาชิกเพื่อทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการแบ่งปันเคล็ดลับและเทคนิคดีๆ ในการปลูกและดูแลแปลงผักในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ทําไม บางแปลงถึงเจริญงอกงามกว่าแปลงอื่นๆ ผู้ดูแลมีเทคนิคอย่างไร การรดน้ำใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่ หรือวิธีรดน้ำใช้วิธีใด หรือแม้กระทั่งการใส่ปุ๋ยช่วงเวลาต่างๆ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทุกครั้ง จะมีการจัดทําสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติในแต่ละครั้งและบันทึกจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมจัดส่งให้กับสมาชิกของกลุ่มทุกคน สมาชิกได้นําความรู้และเทคนิคที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันปลูกผักบนดาดฟ้าไปทดลองปฏิบัติทําแปลงผักสวนครัวที่บ้านของตนเองไว้รับประทานภายในครอบครัวรวมถึงแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านหรือในชุมชนของตนเองอีกด้วย

คุณจันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี (แนน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์ หนึ่งในสมาชิก เป็นคนชื่นชอบการรับประทานผักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผักปลอดสารเคมี ซึ่งมักหาซื้อผักตามห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดทั่วไป แนนตั้งข้อสังเกตว่า “เราจะมั่นใจอย่างไร ว่าผักนี้ปลอดสารเคมีจริง” เมื่อทราบข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสถานีผักบนดาดฟ้าของอาคารเนคเทค แนนคิดว่าน่าจะได้ความรู้นำมาปลูกผักรับประทานเองที่บ้าน เนื่องจากที่บ้านไม่มีพื้นที่สำหรับทำแปลงผัก แนนจึงชอบวิธีปลูกผักในกระถาง ซึ่งพบว่าถึงแม้ผักที่ปลูกจะไม่งามเหมือนที่ซื้อหามา แต่ทุกครั้งที่รับประทานจะมั่นใจเสมอว่าเป็นผักปลอดสารเคมีที่แท้จริง  

              

ด้านคุณสุธน วงศ์สุชาต (แก้ว) วิศวกรของสถาบัน พักอาศัยอยู่บนอาคารสูงซึ่งมีพื้นที่จำกัด อยากจะปลูกต้นไม้อะไรก็ทำไม่ได้สักอย่าง เมื่อทราบข่าวว่ามีโครงการสถานีผัก จึงรีบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพราะถึงแม้จะเคยได้ยินการปลูกผักบนดาดฟ้า แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร เมื่อได้รับความรู้ จึงทดลองซื้อเมล็ดพันธุ์ “กระเจี๊ยบเขียว” ซึ่งเป็นผักที่แก้วชื่นชอบมาก มาทดลองปลูกที่บ้าน จากการเรียนรู้ของเขาตั้งแต่วิธีการเตรียมดิน ทำให้ต้นกระเจี๊ยบเขียวของแก้วเติบโตอย่างรวดเร็วและได้ผลผลิตจำนวนมาก เพียงพอที่จะรับประทานเองและแบ่งปันให้กับญาติมิตรและเพื่อนฝูงที่ทำงาน ปัจจุบัน แก้ว ได้ขยายพื้นที่เพื่อปลูกผักสลัด พริก และผักอื่นๆ อีกหลายชนิด แก้วบอกฝากไปกับผู้ที่สนใจ แต่ยังไม่ได้ลงมือปลูกว่า

 “มันเป็นความสุขและภาคภูมิใจอย่างมากครับที่ได้เห็นการเติบโตในแต่ละวันของผักที่เราปลูกเองมั่นใจได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าไม่มีสารเคมีหรือสารพิษ เพราะผ่านมือเราตั้งแต่หยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยว”

เมื่อจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแต่พื้นที่เพาะปลูกมีจํากัดจึงจําเป็นต้องมองหาวิธีการใหม่ๆ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผักแนวตั้ง การเพาะเห็ด เป็นต้น กลุ่ม CoP : NECTEC Plant ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งและเติบโตไปอย่างยั่งยืนกับองค์กรอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดโครงการ “Happy Station” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กร ในแผนปฏิบัติงานของเนคเทค

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณหฤทัย ศรีสุวงค์ งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร (HROD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ (02) 564-6900 โทรสาร (02) 564-6861

cr.matichon

 
ข่าวเกษตรน่ารู้

เทคนิคการปลูกและวิธีเพาะพันธุ์ผักหวานป่า ให้เจริญงอกงาม
การปลูกไผ่ตง พืชอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ เป็นที่ต้องการของตลาด
วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้มีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ
วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยพืชสด
การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิธีทำ สารกำจัดศัตรูพืช น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar)
วิธีทำ สมุนไพรขับไล่แมลง แบบต่างๆ
การเลี้ยงกบ เพื่อเลี้ยงชีพ และ การเตรียมบ่อพัก
6 ขั้นตอน การทำนาข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ
ขั้นตอนวิธีทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ การใช้ประโยชน์
ขั้นตอนการทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง
ขั้นตอนวิธีทำ การเผาถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในครัวเรือน
น้ำสกัดชีวภาพ คืออะไร และการทำน้ำสกัดชีวภาพ แบบต่างๆ
งานเกษตรแฟร์ 2563 นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน
เกษตรกรจังหวัดพะเยา "ปลูกแตงโม" บนเนื้อที่ 13 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 300,000
เกษตรกร จ.ราชบุรี จับกลุ่มปลูกองุ่นไร้เมล็ด เชิญชวนชิมสดจากไร่
เห็ดมิลค์กี้ พืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้เสริม กก. ละ 1,000 บาท เพาะง่ายรายได้ดี
งานเกษตรแฟร์ 2562
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
งานเกษตรแฟร์ 2561 กับแนวคิดร่วมกันก้าวไป วันที่ 26 ม.ค. - 3 ก.พ article
คึกคักสุดๆ!! ชมชิมช้อป ทุเรียน มังคุด ชั้นหนึ่ง เมืองจันท์
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม ดีกว่าถั่วเหลือง
ปลูกเมลอนขายในโซเชียล ขายดีจนต้องจองล่วงหน้า!
เทปน้ำหยด นวัตกรรมช่วยเหลือเกษตรกร
[อบรมฟรี] สวนเกษตรดาดฟ้าหลักสี่อบรมฟรี ปลูกผักปลอดสารพิษ
เทคนิคการปลูกพืชคลุมดิน
Review ตลับเอ็นตัดหญ้า จากการใช้งานจริง by Alcidini Winery ไร่ไวน์อัลซิดินี่
งาน Organic & Natural Expo 2015
เห็ดโต่งฝน เห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่จากประเทศเพื่อนบ้าน
ผักบุ้งแก้ว 2 ไร่ เก็บขายได้วันละพัน article
เยี่ยมไร่เมล่อนกำแพงแสน ดูเทคนิคการผลิตเมล่อนให้หวานอร่อย
เกษตรกรเมืองโอ่งเพาะเห็ดหูหนูขาย สร้างรายได้กว่าหมื่นบาทต่อวัน article
เทคนิคการปลูกแตงไทยแบบง่ายๆ article
มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์ เปรี้ยวอย่างมีสีสันเพิ่มมูลค่าอาหารให้ดูไฮโซ article
ชมพู่ทับทิมจันท์....สวนดังของราชบุรี ชมพู่คุณภาพส่งจีน article
เยี่ยมสวนฝรั่ง..มืออาชีพที่บ้านแพ้วเงินล้านจากฝรั่งทำไม่ยาก article
กล้วยตัดใบแหล่งใหญ่ของประเทศ พื้นที่ปลูกนับ 10,000 ไร่ ก้าวไกลสู่ตลาดโลก article
ปลูกข่าเหลือง พืชเศรษฐกิจทำเงินที่น่าลงทุน ปลูกง่าย รายได้ดี 5-8 หมื่นบาท/ไร่ article
พังกาลอดฟาร์ม...พลิกฟื้นชาวสวนยาง ด้วยธุรกิจนกกระทาผลิต 80,000 ตัว/เดือน article
วิธีปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัด พืชมากคุณประโยชน์ article
วิธีการปลูกผักบุ้งจีน ผักแคลเซียมสูง ปลูกง่ายเจริญเติบโตไว article
วิธีการปลูกผักชี ผักที่ปลูกง่าย ตลาดต้องการสูง article
วิธีปลูกข้าวโพดสีม่วง ปลูกง่าย รายได้ดี article
ปลูกผักคะน้าเกษตรอินทรีย์ ขายดี ราคาดี ไม่มีคู่แข่ง article
ขนุนทวาย พันธุ์ปิยะมาดา เปลือกบางยางน้อย ให้ผลดก article
เพาะพันธุ์สับปะรดสี ใช้พื้นที่น้อย รายได้ดี ปลูกง่าย รายได้หลักหมื่น article
กุ้งก้ามแดง สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในนาข้าว กก.ละ 400-500 บาท อาชีพพลิกฟื้นฐานะของชาวนาไทย article
มาริสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
การปลูกมะม่วงในวงบ่อปลูกไม่ยาก ให้ผลผลิตดี article
‘สาคู’พืชเศรษฐกิจช่องทางรวยของภาคใต้ article
การปลูกพริก และประโยชน์ของพริก article
เทคนิคการปลูกมะละกอ 8ไร่ 2.5แสน ในช่วงเวลา 2 เดือน article
เทคนิคการปลูกผักในร่ม ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ article
โรคผลเน่าของแคนตาลูป article
ทำไมบางคนใช้ยาแล้วได้ผล บางคนไม่ได้ผล ทั้งที่มันเป็นยาตัวเดียวกัน ?? article
การปลูกผักหลังน้ำท่วม article
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท article
วิธีพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
สับปะรดแปรรูป สามร้อยยอดเพิ่มมูลค่าสับปะรดไทย ครองแชมป์ตลาดสากล
ปลูกตะไคร้ ป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 50 ตัน article
เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว เพิ่มปริมาณกิ่งพันธุ์สูงสุด ด้วยกิ่งติดใบเพียงใบเดียว article
เผือกหอม พืชหลังนา สร้างรายได้งามของคนบ้านหมอ สระบุรี article
ปลูกแตงกวา ระบบน้ำหยด ที่ไร่ “ศุภโชค หินเบี้ย” จ.เพชรบูรณ์ article
อะโวคาโด...พืชเศรษฐกิจนอกสายตา ตลาดต้องการสูง ราคาแพง 50-60 บาท/กก. article
พลิกดินอีสานปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หนองบัวลำภู ของเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ article
สวนกายกานต์ ….ปลูกตะไคร้กว่า 100 ไร่ ป้อนตลาดครบวงจร ทั้งกินสด ส่งโรงงาน ส่งออก อาทิตย์ละ 10 ตัน article
เทคนิคการทำมะนาวนอกฤดูในวงบ่อ ของสวนมะนาวแป้นท้ายไร่ ที่พิจิตร article
ลูกหม่อน อีกหนึ่งพืชเพื่อสุขภาพกระแสแรง article
เห็ดแครง…เห็ดเศรษฐกิจมาแรง ราคาแพง 150-200 บาท/กก. ตลาดต้องการสูง article
แหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งญี่ปุ่นแห่งใหม่ พื้นที่ปลูกกว่า 100 ไร่ ในพื้นที่ปลูก 7 จังหวัด article
เกษตรกร กำแพงแสน ปลูกกระชายส่งขาย สร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี article
มะนาวแป้นพิจิตร เน้นทำนอกฤดู ขายช่วงแพง ฟันกำไร article
ปลูกมะละกอ ส่งมะละกอป้อนตลาดวันละ 20 ตัน article
ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์100 ไร่ ผลผลิตกว่า 1,500 ตัน article
ปลูกแก้วมังกร 1,500 ไร่ สร้างรายได้มหาศาล
เยี่ยมสวนมะกรูด ผลิตใบมะกรูดคุณภาพป้อนตลาดส่งนอก
หน่อไม้ฝรั่งส่งญี่ปุ่น ทำเงินสะพัด พลิกฐานะชั่วข้ามปี article
กุยช่าย พืชทำเงินของคนเมืองโอ่ง
ต้นเหตุของดินเสื่อม article
ปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ช่วยรักษาหน้าดินและสิ่งแวดล้อม article
จะลงทุนภาคการเกษตรอย่างไร ? ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC article
ราคาผัก ผลไม้กำหนดจากอะไร…ทำไมราคาจากสวนจึงต่างจากราคาตลาดมาก article
มาริสสาฟาร์ม … ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่นคุณภาพ article
เทคนิคผลิตเมล่อนเกรดพรีเมี่ยม ส่งแม็คโครสัปดาห์ละ 2 ตัน article
เยี่ยมสวนมะพร้าวน้ำหอมส่งนอก 60 ไร่ สร้างอาชีพยั่งยืนนานกว่า 20 ปี article
ปลูกแตงกวาไร่เดียว ฟันเงินกว่า 70,000 ลงทุนแค่ 13,000 article
ปลูกดอกสลิดสร้างรายได้ช่วงหน้าหนาวราคาพุ่ง กก. 120-130 บาท article
เทคนิคเพาะเห็ดนางฟ้าขายช่วงราคาแพง จากสมบูรณ์ฟาร์ม จ.ขอนแก่น article
มันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต article
โกลบอล ออร์แกนิคส์ ส่งมะละกอป้อนห้างวันละกว่า 10 ตัน article
ธ.ก.ส ปล่อยกู้ 10,000 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรแก้หนี้นอกระบบ article
พริกไทย..พืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้นับล้าน ที่สุโขทัย article
วิเคราะห์ตลาดมะละกอสุกก่อนลงทุน article
มาตรการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ article
เยือนแหล่งปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ นับ 1,000 ไร่ article
ขนุน...พืชทำเงินของชาว จ.ระยอง ส่งออกต่างประเทศ article
มารู้จักกับโรคทางดิน(โรคเหี่ยว โรคเน่า) กันค่ะ article
พุทราสามรส… พืชทำเงินที่หลายคนมองข้าม ทำเงินปีละ 1.5-2 ล้านบาท articleCopyright 2020 S.P. HARDWARE IMPORT EXPORT Co.,Ltd. All rights reserved.